Scroll to top
Welkom op de website van Maxicus. Wij ontzorgen uw vastgoed!

Wie stelt de syndicus aan?


maxicus - 9 januari 2023 - 0 comments

Wie stelt de syndicus aan?

Bij nieuwbouw wordt de syndicus nogal eens aangeduid door de bouwpromotor en wordt het mandaat doorgaans vastgelegd in de basisakte. Of wordt het vastgelegd in het reglement van mede-eigendom. Deze aanstelling vervalt van rechtswege bij de eerste algemene vergadering van de vereniging voor mede-eigenaars. De algemene vergadering kan de syndicus herbenoemen. Het mandaat van de syndicus bedraagt minimum 1 jaar, maar mag de 5 jaar niet overschrijden, verlening is echter wel mogelijk.

De bevoegdheid van de algemene vergadering om de eerste syndicus aan te stellen kan het gevolg zijn van twee feiten, ofwel werd de syndicus in het reglement van mede-eigendom niet aangesteld ofwel werd de syndicus in het reglement van mede-eigendom wel aangesteld en vervalt de aanstelling van rechtswege bij de eerste algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist over de benoeming van een nieuwe syndicus (mits dit agendapunt voorafgaandelijk op de uitnodiging werd vermeld) met een volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. De syndicus kan eveneens gekozen of aangesteld worden door de vrederechter, of op verzoek van iedere mede-eigenaar. De benoeming van een syndicus is pas voltrokken wanneer hij zijn opdracht aanvaard heeft. De aanvaarding kan uitdrukkelijk zijn. Ze kan blijken uit de ondertekening van een overeenkomst tussen syndicus en Vereniging van Mede-eigenaars, maar kan ook stilzwijgend zijn en blijken uit de uitvoering van de toevertrouwde opdracht.

Interesse in een samenwerking met Maxicus? Vraag dan vrijblijvend uw offerte aan!

Related posts