Scroll to top
Welkom op de website van Maxicus. Wij ontzorgen uw vastgoed!

Wat verandert er in COVID-19 tijd voor uw syndicus?


maxicus - 14 april 2020 - 0 comments

  1. vergaderingen tussen de periode van 10 maart tot en met 3 mei zullen plaatsvinden uiterlijk 5 maand na het verstrijken van de crisisperiode desondanks zal de continuïteit van het beheer worden gegarandeerd.
  2. Fysieke algemene vergaderingen zijn niet mogelijk, schriftelijke beslissingen zijn echter wel mogelijk mits éénparigheid met uitsluiting van beslissingen bij welke een authentieke akte dient te worden verleden.
  3. Vergaderingen via Skype,Videoconference,… kunnen beslissingen enkel ondersteunen, dergelijke vergaderingen hebben geen beslissingsbevoegdheid.
  4. De syndicus kan taken verder vervullen en kan zich enkel verplaatsen in het kader van hoogdringendheid.
  5. Om de financiële continuïteit van de vereniging van mede-eigenaars te garanderen zal in afwachting van een nieuwe algemene vergadering zal de begroting van het nieuwe boekjaar worden geacht gelijk te zijn aan de begroting van het vorig werkjaar

Related posts