Scroll to top
Welkom op de website van Maxicus. Wij ontzorgen uw vastgoed!

Waarom kiezen voor een syndicus?


maxicus - 17 december 2018 - 0 comments

Wie in een iets ruimer appartementsgebouw woont, draagt wellicht maandelijks bij voor de kosten van de syndicus. Allemaal goed en wel, maar wie is die man of vrouw? En vooral, wat is zijn of haar rol?

Wie is syndicus?

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten wie nu precies de syndicus is. Een syndicus komt voor wanneer er in een gebouw, dat bestaat uit twee of meer appartementen, meerdere eigenaars zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het gebouw bestaat uit 6 wooneenheden, verspreid over 3 verdiepingen, waarvan 2 appartementen eigendom zijn van Stefanie, 2 van Lotte en 2 van José. De eigenaars zijn dan wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen die instaat voor het beheer van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw.

De rol van de syndicus

Zoals hierboven reeds vermeld staat, staat de syndicus in voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimtes. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inkom of de lift(en). Maar daarnaast heeft hij of zij -die op de algemene vergadering van mede-eigenaren wordt aangeduid- nog een ruimer takenpakket af te handelen.

Samengevat kunnen we stellen dat een syndicus verantwoordelijk is voor volgende punten:

  • Het administratieve beheer: de syndicus roept de algemene vergadering van mede-eigenaars samen en neemt notitie van de vergadering voor de mensen zonder stemrecht. Daarnaast voert hij of zij alle beslissingen van de algemene vergadering uit.
  • Het technische beheer: de syndicus zorgt voor de onderhouds- en herstellingswerken. Ofwel doet hij dit zelf, ofwel stelt hij mensen aan die bijvoorbeeld de lift komen herstellen, de tuin onderhouden of de gemeenschappelijke delen poetsen. Deze beslissingen komen wel voort uit de algemene vergadering.
  • Het financiële beheer: de syndicus beheert het financiële potje en betaalt de facturen. Hij kan de mede-eigenaars ook legaal vertegenwoordigen.

Iedereen syndicus?

Als we teruggrijpen naar het voorbeeld hierboven, dan hebben Stefanie, José en Lotte elk 2 appartementen gekocht in een gloednieuw gebouw. Wettelijk dienen ze dan een syndicus aan te stellen. Maar hoe gebeurt dat? Wel, ze hebben drie mogelijkheden.

  • Optie 1: Stefanie, José of Lotte worden zelf syndicus. Let wel dat er dan een professionele aansprakelijkheidsverzekering moet worden afgesloten.
  • Optie 2:Er wordt beroep gedaan op een professionele en erkende syndicus die het klappen van de zweep kent en dus de taak van de mede-eigenaars ontlast. De erkende vastgoedmakelaar-syndicus is automatisch verzekerd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).
  • Optie 3: Er wordt gekozen voor de advocaat-syndicus.

Een nieuwe syndicus?

Wat als José, Stefanie en Lotte nu niet tevreden zijn over de syndicus? Kunnen zij dan iemand anders aanstellen? Zeer zeker. De algemene vergadering van mede-eigenaars beslist dan over de benoeming van een nieuwe syndicus. Dit moet wel op voorhand aangegeven worden als agendapunt en er moet een volstrekte meerderheid van de stemmen zijn.

Syndicus bij een nieuwbouw

Enige uitzondering is bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwbouw. Wanneer een bepaalde bouwpromotor een appartementsgebouw van 10 wooneenheden bouwt, stelt hij of zij de syndicus zelf aan. Dit wordt vastgelegd in een mandaat. Zo kan de syndicus het project mee opvolgen. Zijn rol als syndicus telt niet meer vanaf de eerste algemene vergadering van de mede-eigenaars, maar ze mogen hem uiteraard opnieuw benoemen.

Handtekening eronder!

De syndicus is pas echt aangesteld als hij of zij de opdracht aanvaart. Dat kan bijvoorbeeld vastgelegd worden in een overeenkomst tussen de syndicus zelf en vereniging van mede-eigenaars. Let wel, een mandaat als syndicus duurt maximaal drie jaar.

Bron: zimmo.be

Related posts