Scroll to top
Welkom op de website van Maxicus. Wij ontzorgen uw vastgoed!

Nieuwsupdate inzake COVID-19 van uw syndicus


maxicus - 20 april 2020 - 0 comments

Beste Mede-eigenaar,
Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Het is BIJNA 6 weken geleden dat in ons land de lockdown werd aangekondigd door de nationale veiligheidsraad. Het zijn bijzonder intense weken geweest voor ons allemaal.
Wij denken hierbij in eerste plaats aan de mensen die getroffen zijn door COVID19/Coronavirus en hun omgeving. In naam van het  kantoor wensen wij hen daarom in het bijzonder veel moed in deze moeilijke periode.

Naast het menselijke aspect zijn er echter ook de economische en financiële gevolgen van het coronavirus. De veiligheidsraad kondigde op 15 april een verlenging aan van de maatregelen en dit tot 3 mei. Meer dan ooit beseffen we samen hoe belangrijk de digitalisatie is voor onze huidige economie. Wij zijn dan ook vastberaden om voor u te blijven investeren in digitale oplossingen.


De kantoren blijven voorlopig gesloten

De nationale veiligheidsraad heeft het Ministerieel Besluit van 23 maart voorlopig verlengd tot 3 mei. Dit zorgt ervoor dat onze kantoren nog steeds gesloten zijn. Ondertussen werken we wel met gesloten deuren verder aan het beheer van jullie VME.


KB Betreffende het Covid19

In het KB van 09.04.2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom in het vennootschaps-en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid 19 pandemie wordt vermeld:


De Algemene vergaderingen

Er zijn veel onzekerheden en vragen omtrent de algemene vergaderingen. De AV’ van mede-eigenaars die niet kunnen doorgaan omwille van de veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan de Covid19 pandemie, en die moesten gehouden worden binnen de 5 maanden na het verstrijken van deze periode.

Deze vergaderingen worden dus van rechtswege uitgesteld en moeten behoudens verlenging van deze periode, gehouden worden of plaatsvinden uiterlijk op 03.10.2020.

Indien deze periode  door de koning wordt verlengd na 03.05.2020, wordt de periode voor het houden van de algemene vergaderingen eveneens verlegd, zodat ze 5 maanden bevat na het einde van de door de Koning bepaalde periode.

Ook belangrijk is dat behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering online vergaderingen niet werden weerhouden.


De mandaten van de raad van mede-eigendom en de syndicus

De mandaten van de raad van mede-eigendom en de syndicus en de hen verleende bevoegdheden, blijven gelden, en zijn van rechtswege verlengd.

De begroting wordt voorlopig geacht gelijk te zijn, zodat provisies verder kunnen worden opgevraagd.


Plaats-bezoeken zijn niet mogelijk
Plaats-bezoeken zijn nog steeds verboden, ongeacht wie deze bezoeken uitvoert.


Uw eigendom staat momenteel te koop/te huur

We zullen uw dossier blijven opvolgen, zodat alle bezoekaanvragen van potentiële kandidaat-kopers en huurders worden behandeld en bijgehouden.

Na de opschorting van de corona maatregelen nemen wij opnieuw contact op met deze kandidaten.

Is uw eigendom “onder optie”, dan zullen wij het nodige doen om de verkoopovereenkomst op te maken en deze aan uw notaris te bezorgen. De ondertekening ervan kan volledig digitaal gebeuren.
We houden jullie hiervan verder op de hoogte.


Vragen of informatie nodig? Wij staan klaar voor jou

We vinden het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat jullie over alle nodige informatie beschikken.
We blijven bijgevolg altijd bereikbaar. Contacteer onze kantoren via ons gebruikelijke mailadressen.

We wensen iedereen het beste toe. Zorg goed voor jezelf, familie en naasten.

Maxicus

Related posts