Scroll to top
Welkom op de website van Maxicus. Wij ontzorgen uw vastgoed!

Het asbestattest


maxicus - 1 augustus 2022 - 0 comments

Vanaf 23 november is asbestattest verplicht bij verkoop huizen van voor 2001 in Vlaanderen

Wie een huis verkoopt van voor 2001 heeft daar in Vlaanderen vanaf 23 november een asbestattest voor nodig. Op dat attest zal staan of en waar er nog asbest in het huis zit, in welke staat het is en hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd. Je zal dus een deskundige moeten inschakelen om je huis op asbest te controleren. Het attest zou enkele honderden euro’s kosten.

Golfplaten, dakleien, plafondplaten, vensterbanken… Asbest is een stof die tot eind jaren ’90 veel gebruikt werd in verschillende bouwmaterialen. Het was enorm populair, want sterk, slijtvast, brandwerend en goedkoop. Maar er bleken ook grote gezondheidsrisico’s aan verbonden.

Asbestvezels die vrijkomen en ingeademd worden, kunnen longziektes en kanker veroorzaken. Sinds 1998 is het daarom verboden om nog asbest te produceren, te gebruiken of te hergebruiken. Toch zit er volgens de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM nog asbest in zo’n 2,8 miljoen woningen en gebouwen in Vlaanderen.

De Vlaamse regering wil tegen 2040 een “asbestveilig” Vlaanderen. Een stap in die richting is nu het verplicht maken van een asbestattest bij de verkoop van woningen en gebouwen van voor 2001.

“Met dat attest willen we in de eerste plaats kopers zo goed mogelijk informeren over welke asbesthoudende materialen er nog in de woning zitten”, zegt woordvoerder Jan Verheyen van OVAM.

“We zien nog veel te vaak dat mensen zelf aan de slag gaan in hun pas aangekochte woning. Ze beginnen bijvoorbeeld de oude vinylvloer uit te breken die nog vol asbest zit. Dat leidt soms tot situaties waarbij mensen zichzelf in gevaar brengen en dat willen we met het asbestattest vermijden.”

Geen verplichting om asbest te verwijderen

Het asbestattest zal worden opgemaakt door een erkend asbestdeskundige. Die zal langskomen om te controleren of en waar er asbest in de woning zit. Ook de staat van het asbesthoudend materiaal zal in het asbestattest komen. Toch ben je als verkoper of koper niet meteen verplicht om al het asbest te verwijderen.

“Dat is niet de bedoeling. Maar het is wel zo dat je als eigenaar verplicht bent om ervoor te zorgen dat het asbest geen risico vormt voor mens en milieu”, zegt Verheyen. “Is dat wel zo, en dat zal het attest ook aangeven, dan moet je die risico’s uiteraard wegnemen. Maar dat is vandaag ook al zo, daar verandert het attest niets aan.”

Asbestdeskundigen nog in opleiding

De eerste asbestdeskundigen zijn momenteel nog in opleiding, maar volgens OVAM is er genoeg interesse in de opleiding om tegen het najaar voldoende erkende asbestdeskundigen te hebben.

“De eerste deskundigen zullen in de loop van volgende maand afstuderen en hun certificaat krijgen. Vanaf 1 juli kunnen ze aan de slag en kan je als eigenaar dus al een asbestinventaris laten opmaken. Vanaf 23 november wordt het in Vlaanderen verplicht voor iedereen die een huis of gebouw verkoopt van voor 2001.”

Het asbestattest zal vermoedelijk enkele honderden euro’s kosten, klinkt het bij OVAM. “Het is moeilijk om er een vaste prijs op te plakken, omdat het ook afhangt van de grootte van de woning. Maar het belangrijkste is dat we daarmee gezondheidsrisico’s en milieurisico’s vermijden die op termijn veel meer kosten met zich kunnen meebrengen.”

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar in Vlaanderen over een asbestattest beschikken, ook als je je woning niet verkoopt. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Bront: VRT.BE https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/05/25/asbestattest-voorgesteld/

Related posts