Scroll to top
Welkom op de website van Maxicus. Wij ontzorgen uw vastgoed!

De taak van de syndicus?

Administratief beheer
Contractbeheer
Financieel beheer
Schadebeheer

Onze leveranciers:
Technisch beheer
Vraag omtrent de zorgen over uw vastgoed

— Het organiseren van minstens één jaarlijkse algemene vergadering met de mede-eigenaars.
— Opvolgen van de situatie van uw gebouw
— Openstaan voor dialoog
— Een bemiddelende partner

ADMINISTRATIEF BEHEER

De syndicus is de verantwoordelijke voor het financieel, administratief, en technisch beheer. Voor alle contractbeheer is hij het aanspreekpunt.

Hij heeft door de wet op de mede-eigendom vastgelegde administratieve verantwoordelijkheden.

Maxicus biedt aan zijn klanten een volledige digitaal uitgebouwd platform. Een webportaal met alle relevante informatie is consulteerbaar voor iedere mede-eigenaar.

CONTRACTBEHEER

Onder de noemer contractbeheer streeft Maxicus naar een gezond evenwicht tussen de betrokken partijen in het beheer van gebouw:

  • Vereniging van mede-eigendom bestaande uit investeerders/ eigenaars / en of bewoners
  • Maxicus die het beheer van de Vereniging van mede-eigendom uitoefent.
  • Alle mogelijke Leveranciers die diensten en goederen leveren aan de Vereniging van mede-eigendom.

Door het objectief uitbesteden van aankopen, en het maken van duidelijke afspraken met leveranciers realiseert Maxicus scherpere prijzen aan betere kwaliteit voor de Vereniging van mede-eigendom. Het is voordelig voor iedere eigenaar indien op voorhand duidelijke afspraken worden gemaakt.

FINANCIEEL BEHEER


Het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 voerde een minimum genormaliseerd rekeningstelsel in voor verenigingen van mede-eigenaars. Een rekeningstelsel dat ervoor zorgt dat de boekhouding van een vereniging op een uniforme en voor de mede-eigenaars begrijpbare en transparante manier wordt gevoerd. Het rekeningstelsel is gebaseerd op de principes van de dubbele boekhouding die onontbeerlijk zijn voor een samenhangende, getrouwe en stabiele boekhouding.

De wetgever heeft wel een uitzondering voorzien voor kleinere mede-eigendommen, lees voor mede-eigendommen met minder dan 20 kavels. Deze laatste mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren.

Zowel voor deze kleinere• mede-eigendommen als voor de grote mede-eigendommen, hanteert Maxicus de principes van de dubbele boekhouding, in het belang van een transparant financieel beheer voor elke mede-eigenaar.

Doch niet alleen het KB van 12 juli 2012 legt de syndicus een aantal boekhoudkundige verplichtingen op; heel wat financiële en boekhoudkundige verplichtingen vloeien voort uit Artikel 577 B.W.

Een begroting opmaken, voorschotten opvragen, invorderen van achterstallen en het aanleggen van een reservekapitaal zijn maar enkele van de verplichtingen die de syndicus minutieus dient na te komen. Je beheert uiteindelijk altijd met de centen van anderen.

SCHADEREGELING/VERZEKERING


Maxicus zorgt ervoor dat de verzekeringsmakelaar die geselecteerd wordt door de mede-eigenaars een grondig marktonderzoek voert teneinde voor de VME de beste polis af te sluiten.Wij waken over hun know how,en hun service aan de VME.

Deze polis moet de meest mogelijke waarborgen bevatten aan de meest competitieve prijs.

Het afsluiten van een degelijke verzekering behoort tot de prioriteiten van Maximus. Voor elke VME wordt na een waardebepaling door een beëdigd vastgoedexpert en prijsvergelijking aangevraagd aan de beste verzekeraars op de markt.

Geselecteerde partners: Axa-Baloise-Viviim-Aginsurance -B-Cover.

Het hoofddoel van de polis: het beschermen en ontzorgen van uw investering.