Scroll to top
Welkom op de website van Maxicus. Wij ontzorgen uw vastgoed!

Brandveiligheid in appartementen


maxicus - 19 april 2022 - 0 comments

Brandveiligheid in appartementen.
Doe de basis-check!

Jaarlijks zijn er enorm veel woning- en appartementsbranden in België. In 2019 werden er 12.140, waarvan 4.409 in appartementen, geregistreerd. Dat zijn bijna 2.000 appartementsbranden meer dan in 2018. 

Het belang van brandveiligheid in en om particuliere woningen en appartementen wordt nog altijd onderschat. Ik zie ook enorm veel slachtoffers door brand. Gemiddeld sterft er elke 6 dagen iemand door een woning- of appartementsbrand in België.

Op appartementsgebouwen is specifieke brandwetgeving van toepassing. De brandpreventiedienst van de hulpverleningszone geeft advies en voert controle uit op basis van de wet- en regelgeving. Neem dus zeker contact op met hen. 

Net zoals bij elke wetgeving is het een minimumverplichting. Hoe meer brandpreventiemaatregelen er genomen worden, hoe veiliger en beter dus. Niet enkel de technische brandpreventie speelt een rol om te komen tot een brandveilig appartementsgebouw, ook de sensibiliserende brandpreventie is van groot belang. Alle bewoners moeten zich bewust zijn van de risico’s en weten hoe ze moeten handelen wanneer brand ontstaat. Een brand in een appartementsgebouw en de wijze waarop gereageerd wordt, heeft immers gevolgen voor alle bewoners. 


Doe vandaag al eens de basischeck!

1) Rookmelders en brandcentrale 

Hangt er minstens één rookmelder in alle gemeenschappelijke en technische ruimtes van het gebouw, die aangesloten is op een brandcentrale?

Zijn de rookmelders in de individuele appartementen gekoppeld aan de brandcentrale? Of zijn het autonome rookmelders?

Het aantal rookmelders hangt, net zoals in woningen, af van de aanwezige brandrisico’s en de grootte van het appartement. Eerst en vooral dient er dus een veiligheidscheck, of een soort risicoanalyse, van het appartementsgebouw en de individuele appartementen te gebeuren, waarbij de mogelijke brandrisico’s geïdentificeerd worden.

2) Handbrandmelders 

Geef aan de bewoners aan waar deze hangen en benadruk het nut ervan. Het is een fantastisch systeem om snel iedereen te verwittigen in geval van brand. Opgelet, dit vereist dus een menselijke handeling.

3) Belang van het sluiten van de appartementsdeur bij brand

Het sluiten van deuren is noodzakelijk en het is van het grootste belang dat alle bewoners dit beseffen. Als er op een appartement brand uitbreekt en de bewoners laten op hun vlucht naar buiten hun appartementsdeur open dan lopen alle bewoners in de andere appartementen gevaar. De rook kan zich immers heel snel verspreiden in de gang en de brand krijgt hierdoor meer zuurstof en kan zich dus makkelijker ontwikkelen. 

4) Branddeur 

Ga zeker eens na of de appartementsdeuren, de deuren naar de trappen en in de kelders branddeuren zijn.

5) Vrije vluchtwegen

Net zoals in een gewone woning is het belangrijk dat de vluchtwegen vrij zijn van obstakels. 

Helaas heb ik al in appartementen gezien dat er kastjes of fietsen in de gangen worden geplaatst. Je kan begrijpen dat dit een levensgevaarlijke situatie bij brand oplevert. Het hindert niet alleen de vlotte evacuatie van veel bewoners maar het is ook nog eens extra brandbaar materiaal in de gemeenschappelijke ruimtes.

Steek de sleutel op je eigen appartementsdeur of leg deze in de buurt ervan! Je hebt immers in realiteit bij brand geen tijd om je huissleutel te gaan zoeken. Zorg ook dat de gemeenschappelijke voordeur/inkom van het appartementsgebouw steeds van binnenuit kan geopend worden. Je kan kiezen voor een knopcilinder (draaiknop). In grote appartementsgebouwen kun je de ontgrendeling van de inkomdeur laten gebeuren bij detectie van de brandcentrale. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Maar zorg ervoor dat iedereen snel en makkelijk buiten geraakt.

6) Geen stockage in inbouwkasten 

Zorg ervoor dat inbouwkasten in de gemeenschappelijke gangen, bestemd voor bijvoorbeeld elektriciteitskasten of de brandhaspel, niet volgepropt worden met materiaal. Vaak zie je daar ook verfproducten staan. Dit is absoluut verboden. Het is extra brandlast maar belemmert ook nog eens de toegang tot de blusmiddelen.

7) Veiligheidsverlichting 

Belangrijk is dat deze geoptimaliseerd is. Doe de test eens op een donker tijdstip en ga na of er voldoende veiligheidsverlichting hangt. 

8) Brandblussers

Ga eens na wie in het gebouw hiermee kan werken. Bekijk met de bewoners de mogelijkheden om hiertoe een opleiding te organiseren. Want onderneem enkel een bluspoging als je voldoende vertrouwd bent met de brandblussers en hiermee correct kan werken. Het kan anders tot gevaarlijke situaties leiden.

9) Brandwerende doorvoeringen/technische kokers

Check eens de doorvoeringen of technische kokers in de gangen of appartementen of deze ‘dicht’ zijn of dat het een soort open schoorsteen is. Als deze ‘dicht’ zijn, kan de rook niet verder verspreiden naar een andere verdieping of naar een ander appartement. 

10) Verzamelplaats 

Net zoals in een particuliere woning is het belangrijk om een verzamelplaats af te spreken. Leg deze vast met alle bewoners en duid deze aan, net zoals op een werksituatie.

Deze check is maar de basis. Er zijn nog heel wat zaken zoals stay in place-principe, trappenhuis, pictogrammen, brandhaspels, rookluik, liften, ondergrondse parking, technische lokalen en afsluiters, binnennummering, evacuatieplannen, sprinklers,… die een invloed hebben op de brandveiligheid van het gebouw. 

Wij adviseren om brandveiligheid en deze aspecten jaarlijks op de algemene vergadering te plaatsen en te bespreken of een afzonderlijk infomoment over brand en brandveiligheid in je appartementsgebouw te organiseren.

Related posts